Video Konferans Sistemleri Video Konferans


Video Konferans Sistemleri, farklı noktalardaki insanların bir araya gelerek yüz yüze görüşmek için birçok soruna katlanmak yerine, ofisinden başka bir ofisteki insanlarla gerçek zamanlı olarak toplantı, eğitim, konferans yapabilme imkanlarını sağlamaktadır. Diğer ofis ve şube çalışanları ile karşılıklı olarak görüşebilme, tartışabilme, ortak çalışma ve veri paylaşımını (sunum yapma, teknik çizimler, bütçe dosyaları, …) yapabilmektedir. Hatta ortak çizim veya uygulamayı karşılıklı olarak kullanabilmektedirler. Katılımcılar, mikrofon ve kamera vasıtasıyla diğer noktalarda bulunan insanlara kendilerini ifade ederken, karşıdan gelen görüntü ve sesi almak için televizyon veya bilgisayar monitöründen faydalanmaktadırlar. Hatta bunu projeksiyona bağlayıp konferans salonlarında daha büyük toplantılar da yapabilmek mümkündür. Video Konferans Sistemleri, yüz yüze görüşme konforunun çeşitli cihazlarla icra edilmeye çalışılan bir şeklidir.
 

Görüntülü Toplantının Faydaları

• Farklı şubelerde bulunan yöneticilerin, iş adamlarının toplantı, eğitim ve konferans amacıyla merkeze gelmesi ile oluşan zaman kaybına son veriyor.

• Takım çalışmasını pekiştiriyor ve verimi arttırıyor.

• Video konferans sayesinde anında toplantı yapabilme imkanları doğmaktadır. Dolayısıyla çok hızlı kararlar verme imkanları sunuyor.

• Yöneticiler ile anında iletişim imkanı sayesinde, üretkenlik artarak, kilit nokta (şirket yöneticileri, firma içinde başarılı personel) da bulunan insanların üretkenliği artmış olacaktır.

• Toplantı yapabilmek amacıyla katlandığı birçok zahmetten ve mesafeden kurtulan yöneticilerin moral bakımından çöküntüye uğramaları daha aza inecek. Motivasyon artacak.

• Araştırmaların da gösterdiği gibi seyahat harcamaları firmalara büyük bir maliyet getirmektedir. Video Konferans Sistemleri sayesinde seyahat harcamaları şaşırtıcı derecede azalacak. Firmaların maliyeti düşecek ve yıllık ciroları artacak.

• Mobiliteyi artırır. Bu sayede yer ve mekan bağımlılığı ortadan kalkarak farklı noktalardan toplantılara katılabilme imkanı doğmuş olacak. Hatta elde taşınan dizüstü bilgisayarlar sayesinde, toplantı yapabilmek için mekana bağımlılık da ortadan kalkmaktadır.

• Video konferans daha verimli toplantılar sağlayacak, bunun yanında kısa zaman diliminde daha fazla toplantı yapabilme imkanı doğduğu için, zaruretten dolayı yapılamayan toplantıların yapılabilmesi imkanı doğacak.

• Maliyet ve zaman sorunları sebebiyle toplantıya iştirakler mümkün olduğunca asgari seviyede tutulmaktaydı. Video konferans, maliyet ve zaman sorununu en aza indirdiği için daha yüksek katılım ile toplantı düzenleme olanağı sağlıyor.

• Aslında firmalar, toplantı amacıyla farklı şehirlere değerli ekiplerini göndererek malesef kaza riskini de göze almış oluyorlar. Video Konferans Sistemi sayesinde seyahat zorunluluğu ortadan kalkmış olup yönetici kademesinin güvenliğini de artırmış oluyoruz.

• Firma bazında çalışanlara yapılacak eğitimde, Video Konferans Sisteminden faydalanarak, eğitim giderlerini çok ucuza indirip daha sıklıkla imkan sağlanacak.
 

Görüntülü Toplantının Kullanıldığı Alanlar

• Uzaktan eğitim amaçlı çalışmalar.

• Uzak noktalarda bulunan insanlarla toplantılar.

• Sağlık ve tıp alanında kullanım; bilgi paylaşımı. 'Dünyanın herhangi bir yerinden ilk defa gerçekleştirilen bir ameliyatın başka bir yerden etkileşimli izlenebilmesi gibi.'

• Gözetim alanları(Mağaza, Havalimanları vs.)

• Bankacılık.

• Sigortacılık. 'Ekspertiz kaza yerindeki aracın yanında merkezle irtibat kurarak hasar tespitini direk merkeze ulaştırabilir'.

• Görüntülü telefonlar.